Đóng

Học phí năm học 2022-2023

1. Học phí

HệHọc phí (tháng)Học phí đóng theo năm (10 tháng)

Giảm 5%

Học phí đóng theo kỳ (5 tháng)

Giảm 2%

Song ngữ  2.750.000đ26.125.000đ 13.475.000/kỳ
Bán quốc tế 3.960.000đ37.620.000đ 19.404.000/kỳ


Lưu ý: Học phí đóng theo kỳ, hoặc năm học thu từ ngày  04  đến 10 tháng đầu kỳ (Phụ huynh đóng theo tháng sẽ thu vào ngày 04 -10 hàng tháng)

Ghi chú: Học phí đã bao gồm

  • Chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình bồi dưỡng.
  • Chương trình trải nghiệm
  • Chương trình tiếng Anh tăng cường

2. Các khoản thu cả năm: (thu khi nhập học)

TTLoại phíChi phí
Lớp Song ngữLớp Bán quốc tế
1Phí phát triển trường2.000.000đ/năm2.500.000đ/năm
2Phí học phẩm, học liệu1.500.000đ/năm2.000.000đ/năm
3Hỗ trợ hoạt động tập thể, trải nghiệm tại trường (không bao gồm thăm quan, dã ngoại)1.500.000đ/năm2.000.000đ/năm
 4Đồng phục (2 bộ mùa hè, 1 bộ thể dục, 1 mũ và 1 áo khoác)1.000.000đ/năm1.000.000đ/năm
Tổng6.000.00đ/năm7.500.000đ/năm

3. Các khoản bán trú: (Thu hàng tháng hoặc theo kỳ)

TTCác khoản thuLớp Song ngữLớp Bán quốc tế
Tháng 7Theo học kỳ (5 tháng/kỳ)Tháng 7Theo học kỳ (5 tháng/kỳ)
1Chăm sóc bán trú (250.000đ/tháng)250.000đ1.250.000đ300.000đ1.500.000đ
2Tiền ăn/ngày: 25.000đ/ngày  (bữa chính và phụ) Tạm thu 22 ngày/tháng550.000đ2.750.000đ550.000đ2.750.000đ
3Lớp  Bán quốc tế thu thêm tiền ăn buffet: 30.000đ/1 bữa/tháng30.000đ150.000đ
Tổng800.000đ4.000.000đ880.000đ4.400.000đ

4. Các khoản khác:

– Bảo hiểm thu thực tế khi học sinh nhập học

5. Các khoản phụ huynh có thể lựa chọn đăng ký thêm:

TTCác khoản thuChi phíThu theo kỳ
Hàng thángTheo học kỳ (5 tháng/kỳ)
1Ô tô đưa đón học sinh: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuầnTừ  400.000đ đến 1.300.000đ/tháng(Theo tuyến và theo km)400.000đ1.300.000đ2.000.000đ/kỳ -6.500.000đ/kỳ
2CLB Toán tư duy450.000đ/ tháng2.800.000 đ (7 tháng)
3Các CLB Năng khiếu gồm: Múa, Võ, Mỹ thuật, Nhảy, tiếng Anh, Yoga, Đàn, Thanh nhạc, bóng đá, bóng rổ, MC nhí … có biểu phí quy định riêng.

6. Một số khoản ưu đãi dành cho bậc tiểu học

Đối tượng và mức giảm các khoản đóng góp theo năm học (10 tháng học)(Chỉ áp dụng một trong các ưu đãi cao nhất dưới đây)

 

Mức giảm cho cả 1 bậc học nếu học đủ 5 năm
1) Gia đình có con thứ 2 trở lên theo học tại trường:– Hệ song ngữ: Được giảm 2.500.000đ/năm

– Hệ bán quốc tế: Được giảm 3.500.000đ/năm

 

12.500.000đ/bậc17.500.000đ/bậc
2) Bố mẹ là cựu học sinh Bình Minh có con  theo học tại trường:– Giảm cho con thứ 1: 1.000.000đ/năm

– Giảm cho con thứ 2 trở đi: 3.500.000đ/năm (đối với hệ song ngữ); 4.500.000đ/năm (đối với hệ bán quốc tế)

 

5.000.000đ/bậc

17.500.000đ/bậc –

22.500.000đ/bậc

3) Ưu đãi cho học sinh mầm non New Sun chuyển lên học Tiểu học hoặc có anh chị em ruột học cùng hệ thống Bình Minh– Ưu đãi cho con thứ 1 khi chuyển cấp lên học tiểu học: Giảm 3.000.000đ/năm

– Ưu đãi cho con thứ 2 trở lên khi chuyển cấp lên học tiểu học: Giảm 5.500.000đ/năm (Hệ song ngữ); Giảm 6.500.000đ/năm (Hệ bán quốc tế).

– Ưu đãi cho con thứ 1 khi chuyển cấp lên học tiểu học và có bố mẹ là học sinh cũ của Bình Minh: Giảm 4.000.000đ/năm

– Ưu đãi cho con thứ 2 trở lên khi chuyển cấp lên học tiểu học và có bố mẹ là học sinh cũ của Bình Minh: Giảm 6.500.000đ/năm (Hệ song ngữ); Giảm 7.500.000đ/năm (Hệ bán quốc tế).

 

15.000.000đ/bậc

27.500.000đ/bậc

32.500.000đ/bậc

 

20.000.000đ/bậc

32.500.000đ/bậc

37.500.000đ/bậc

7. Một số khoản ưu đãi dành cho bậc THCS

Đối tượng và mức giảm các khoản đóng góp theo năm học (10 tháng học)(Chỉ áp dụng một trong các ưu đãi cao nhất dưới đây)Mức giảm cho cả 1 bậc học nếu học đủ 4 năm
1) Gia đình có con thứ 2 trở lên theo học tại trường:– Hệ song ngữ:     Được giảm 2.500.000đ/năm

– Hệ bán quốc tế: Được giảm 3.500.000đ/năm

10.000.000đ/bậc

14.000.000đ/bậc

2) Bố mẹ là cựu học sinh Bình Minh có con  theo học tại trường:– Giảm cho con thứ 1: 1.000.000đ/năm

– Giảm cho con thứ 2 trở đi: 3.500.000đ/năm (đối với hệ song ngữ); 4.500.000đ/năm (đối với hệ bán quốc tế)

 

4.000.000đ/bậc

14.000.000đ/bậc –

18.000.000đ/bậc

3) Ưu đãi cho học sinh tiểu học Newton chuyển lên học THCS hoặc có anh chị em ruột học cùng hệ thống Bình Minh– Ưu đãi cho con thứ 1 khi chuyển cấp lên học THCS: Giảm 3.000.000đ/năm

– Ưu đãi cho con thứ 2 trở lên khi chuyển cấp lên học THCS: Giảm 5.500.000đ/năm (Hệ song ngữ); Giảm 6.500.000đ/năm (Hệ bán quốc tế).

– Ưu đãi cho con thứ 1 khi chuyển cấp lên học THCS và có bố mẹ là học sinh cũ của Bình Minh: Giảm 4.000.000đ/năm

-Ưu đãi cho con thứ 2 trở lên khi chuyển cấp lên học THCS và có bố mẹ là học sinh cũ của Bình Minh: Giảm 6.500.000đ/năm (Hệ song ngữ); Giảm 7.500.000đ/năm (Hệ bán quốc tế).

 

12.000.000đ/bậc

 

22.000.000đ/bậc

26.000.000đ/bậc

 

16.000.000đ/bậc

 

26.000.000đ/bậc

30.000.000đ/bậc

Lưu ý:

– Nếu phụ huynh đóng theo kỳ hoặc theo năm, các khoản ưu đãi sẽ được giảm trừ ngay khi đóng tiền.
– Nếu phụ huynh đóng theo tháng, số tiền ưu đãi sẽ được giảm trừ vào tháng cuối của học kỳ.
– Học phí, tiền chăm sóc bán trú, các khoản thu cả năm (Phí phát triển trường, phí học phẩm học liệu, hỗ trợ hoạt động tập thể, trải nghiệm, khen thưởng,…) tăng 2 năm 1 lần vào các năm lẻ và tăng khoảng 10%.
– Tiền ăn thu theo biến động giá cả thị trường sau khi thống nhất với phụ huynh.